cover photo
От
09.11.17
До
12.11.17
Пловдив, България
Пловдив, ул. „Златю Бояджиев“ 2
thumbnail

VIII Национален конгрес по интервенционална кардиология 9.11.2017‐12.11. 2017

Научно събитие,  Отворено


Във връзка с изготвяне на програмата на VIII Национален конгрес по интервенционална
кардиология, който ще се проведе в периода 9‐12 ноември 2017 г. в гр. Пловдив, имаме
удоволствието да Ви поканим да вземете участие в програмата на конгреса, както следва:

Възможни форми на участие

• Представяне на собствен опит:
– Устни презентации /в две сесии/
– Постер /представящият автор присъства до постера си за информация и разяснения
по време на постерна сесия, включена в рамките на научната програма/

• Интересни клинични случаи
– комплексни коронарни перкутанни интервенции
– перкутанни интервенции при стволова стеноза

• Усложнения при перкутанни коронарни интервенции

Условия за изпращане на материали за участие

За кандидатстване за участие с устна презентация или постер следва да бъде изпратено резюме.

Одобрените резюмета ще бъдат отпечатани в Приложение към списание ”Българска
Кардиология”. За тази цел резюметата следва да отговарят на следните изисквания:

‐ формат: Times new roman
‐ размер: не повече от 250 думи
‐ да не съдържат: таблици, графики, ключови думи, адреси и контакти
‐ да съдържат: наименование на избраната форма на участие /устна презентация или
постер/, имената на автора/авторите и институцията, която представляват /болница/.

За кандидатстване за участие с интересен клиничен случай или представяне на усложнения
следва да бъде изпратена презентация в Power Point формат, съдържаща still pictures /без
филми/. Продължителността на презентацията трябва да бъде осем минути. Презентацията
следва да съдържа: наименование на избраната форма на участие /случай или усложнение/,
имената на автора/авторите и институцията, която представляват /болница/.

Срок
Материалите следва да бъдат изпратени по ел. поща към администратора на сайта на БДИК
на: admin@bulsic.org или чрез попълване на форма на адрес: http://bulsic.org/kongres/,
до 1 септември 2017 г.

След тази дата материали няма да бъдат приемани и разглеждани.

Одобрение и потвърждение
Изпратените материали ще бъдат разгледани от Организационния комитет.
След одобрение от страна на Организационния комитет, за което ще бъдете
уведомени с писмо, Вашата устна презентация, постер, представяне на клиничен
случай или усложнения ще бъдат включени в програмата на конгреса.

Изисквания за представяне по време на конгреса
За представяне на място, по време на конгреса, устните презентации следват да бъдат
изготвени във формат Power Point и да бъдат с продължителност десет минути.
За представяне на място, по време на конгреса, клиничните случаи и представянето на
усложнения следва да бъдат изготвени във формат Power Point и да бъдат с
продължителност осем минути. В програмата ще бъдат предвидени четири минути за
дискусия след всяко представяне на клиничен случай или усложнения.
Изискванията по оформлението на постерите ще изпратим допълнително в
одобрителното писмо.

Ще се радваме да се възползвате от възможността да участвате активно на един от
най‐важните форуми на инвазивната общност в България.

 

 

 

 

Програма

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

11:00 Регистрация Зала Пловдив

12:30 – 13:30 Обучителен модул I
/три презентации по 20 минути/

13:30 – 14:30 Обучителен модул II
/три презентации по 20 минути/

14:30 – 15:00 Първа постерна сесия и кафе-пауза

15:00 – 16:00 Обучителен модул III
/три презентации по 20 минути/

16:00 – 16:30 Обучителен модул част IV – Защита от рентгеново лъчение
/две презентации по 15 минути/

16:30 – 17:00 Втора постерна сесия и кафе-пауза

17:00 – 17:30 Официално откриване на конгреса

17:30 – 18:30 Сесия интересни клинични случаи – I
/пет презентации по 8 минути + 4 минути за коментари към всяка/

18:30 – 19:00 Симпозиум на сребърен спонсор

19:00 Коктейл „Добре дошли”

Петък, 10 ноември 2017 г. Зала Пловдив
8:00 – 9:00 Собствен опит /Сесия I/
/шест презентации по 10 минути/

9:00 – 10:30 Терапевтичен фокус
Презентации: Left Main, Бифуркации, CTO, калцирани лезии
Разглеждане на случаи

10:30 – 10:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата

10:45 – 11:45 Съвместна сесия с Българското дружество по кардиохирургия

11:45 – 12:45 Съвместна сесия с Българското дружество по електрофизиология

12:45 – 13:15 Обедна почивка

13:15 – 14:45 Терапевтичен фокус – ендоваскуларно лечение на клапни лезии
Презентация: TAVI – индикации, бъдещи перспективи
Презентация: Технически аспекти и нови дивайси
Презентация: Митрална регургитация – current status
Представяне на случаи

14:45 – 15:30 Симпозиум на златен спонсор

15:30 – 15:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата

15:45 – 16:45 Сесия педиатрия

16:45 – 17:45 Симпозиум на платинен спонсор – Санофи

17:45 – 19:10 Сесия Интересни клинични случаи – II
/седем презентации по 8 минути + 4 минути за коментари към всяка/

Събота, 11 ноември 2017 г. Зала Пловдив

8:30 – 11:00 Представяне на случаи на живо
Комплексни коронарни интервенции I

11:00 – 11:30 Кафе-пауза и посещение на изложбата

11:30 – 14:00 Представяне на случаи на живо
Комплексни коронарни интервенции II

14:00 – 15:00 Симпозиум на платинен спонсор – Астра Зенека

15:00 – 17:30 Представяне на случаи на живо
Некоронарни интервенции

17:30 – 17:45 Кафе-пауза и посещение на изложбата

17:45 – 18:15 Симпозиум на сребърен спонсор

18:15 – 19:00 Симпозиум на сребърен спонсор

Неделя, 12 ноември 2017 г. Зала Пловдив

9:00 – 10:15 Усложнения в катетаризационната лаборатория
/шест презентации по 8 минути и 4 минути дискусия след всяка презентация/

10:15 – 10:45 Симпозиум на сребърен спонсор

10:45 – 11:00 Кафе-пауза и посещение на изложбата

11:00 – 12:30 Собствен опит /Сесия II/
/9 презентации по 10 минути/

12:30 Общо събрание на БДИК

12:30 – 12:45 Закриване на конгреса

13:30 Общо събрание на БДИК

 

Споделете:

0
Участници
1
Интересуващи се
Започва на: 09.11.2017
Свършва на: 12.11.2017
Гранд хотел "Пловдив"

Коментари

0
Участници
1
Интересуващи се
Започва на: 09.11.2017
Свършва на: 12.11.2017
Гранд хотел "Пловдив"