cover photo
От
02.07.19
До
02.07.19
София, България
ул.Синанишко езеро 11А

Записване на пациенти за общопрактикуващ лекар

Здравно събитие,  Отворено

В ДКЦ Конвекс се извършват  ехография на щитовидна жлеза, ехокардиография, функционално изследване на дишането, бронходилататорен тест, проба за Манту, поставяне на холтер ЕКГ, холтер за кръвно налягане, манипулации-мускулна, венозна, подкожна инжекция, венозни инфузии. От 01.07.2019г. в центъра се отвори и индивидуална практика на общопрактикуващ лекар д-р Алексансър Бучков.

Споделете:

0
Участници
1
Интересуващи се
Започва на: 02.07.2019 21:00
Свършва на: 02.07.2019 21:00
София, България
ул.Синанишко езеро 11А

Коментари

0
Участници
1
Интересуващи се
Започва на: 02.07.2019 21:00
Свършва на: 02.07.2019 21:00
София, България
ул.Синанишко езеро 11А