cover photo
От
12.11.19
До
12.11.19
София, България
х-л Балкан
thumbnail

VI-ТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ - ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЗДРАВНИЯ СЕКТОР

Здравно събитие,  Отворено

На форума ще бъдат дискутирани промените в здравния модел, новостите в профилак-
тиката, откриването и лечението на социалнозначими заболявания, най-добрите моде-
ли в лекарствената регулация в ЕС и постиженията на най-добрите болници в България
и чужбина


ОСНОВНИТЕ АКЦЕНТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА СА РАЗГЛЕДАНИ В ЧЕТИРИ ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛА:

 

  • ПЪРВИ ПАНЕЛ: Регулацията - стимул или бариера пред иновациите
  • ВТОРИ ПАНЕЛ: Дигитална трансформация в здравеопазването
  • ТРЕТИ ПАНЕЛ: Иновации при социалнозначимите заболявания
  • ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ: Иновации и добри практики в болничното здравеопазване

За втори път по време на конференцията на Капитал ще бъдат излъчени победителите
в Конкурса за най-значими иновации в полза на общественото здраве. Отличени ще бъ-
дат лекарите и неправителствените организации с най-голям принос и достижения през
последната година.
Събитието събира на едно място народни представители от парламентарната здравна
комисия, екипа на Министерството на здравеопазването и Националната здравнооси-
гурителна каса, Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените проду-
кти, Изпълнителната агенция по лекарствата, изпълнителни директори на най-големите
болници и фармацевтични компании, представители на пациентски организации и кон-
султантски компании в здравния сектор.

Споделете:

Коментари