cover photo
От
03.02.23
До
05.02.23
thumbnail

III научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск”

Научно събитие,  Отворено

По инициатива на Фондация „Академия-Кардиология”, Фондация „Логартис” и „Арбилис” ООД, съвместно с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българското научно дружество по фармация, в периода 3 – 5 февруари 2023 г. ще се проведе Трета научна конференция „Остатъчен сърдечно-съдов риск и контрол на глобалния риск. МОДИФИКАТОРИ НА РИСКА И КЛИНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ, ВЛИЯЕЩИ НА РИСКА”.

 

Националните и международни ръководства за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания са насочени предимно към контрола на големите рискови фактори като артериалната хипертония, дислипидемии, гликемични нарушения, тютюнопушене, затлъстяване и др. Много други рискови фактори също могат да допринесат за повишаване на сърдечно-съдовата болестност и смъртност.

 

За първи път ще се анализират сърдечно-съдовите усложнения при заболявания, дефинирани като „влияещи на сърдечно-съдовия риск“ – ХОББ, злокачествени, хронични възпалителни, чернодробни и др. заболявания, мигрена, нарушения на съня и др., както и ще се обърне внимание на някои от модификаторите на риска.

 

Програма

Петък, 3 февруари 2023 г.


15:00–15:10
Откриване на конференцията


15:10-16:20 Научна сесия Европейски препоръки за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания
Модератор: проф. Борислав Георгиев


(40’) Клинични състояния и ролята им за промяна на тежестта на сърдечно-съдовите
заболявания - проф. Борислав Георгиев


(30’) Потенциални модификатори на сърдечно-съдовия риск - доц. Мария Димова


16:20 –17:05
Научен симпозиум


17:05 – 18:10 Научна сесия Потенциални модификатори на сърдечно-съдовия риск
Модератор: проф. Борислав Георгиев


(30’) Активно и пасивно тютюнопушене и сърдечно-съдов и добавен риск - проф. Борислав Георгиев


(30’) Сърдечно-съдов и добавен риск при замърсяване на околната среда - д-р Васил Василев


18:15 –19:00
Научен симпозиум


Събота, 4 февруари 2023 г.


9:00 - 10:30 Научна сесия Клинични състояния, влияещи на риска (част 1)
Модератор: предстои да се уточни


(20’) ХБЗ като състояние, влиещо на риска и терапевтично поведение за намаляване на
сърдечния риск - доц. Илияна Петрова


(30’) Предсърдното мъждене като състояние, влиещо на риска и терапевтично поведение за намаляване на сърдечния риск - д-р Милко Стоянов


(30’) Сърдечната недостатъчност като състояние, влиещо на риска и терапевтично поведение за намаляване на сърдечния риск - доц. Лилия Демиревска


10:30 - 11:15 часа
Научен симпозиум

 

11:30 –12:15
Научен симпозиум 2


12:15 - 14:15 - Научна сесия Клинични състояния, влияещи на риска (част 2)
Модератор: проф. Борислав Георгиев


(20’) ХОББ като състояние влиещо на риска и терапевтично поведение за намаляване на сърдечния риск – д-р Пламен Титоренков


(30’) Злокачествените заболявания като състояния, влиещи на риска и поведение за
намаляване на сърдечния риск - проф. Борислав Георгиев


(30’) Хронични възпалителни (ревматологични) заболявания като състояния, влиещи на рискаи терапевтично поведение за намаляване на сърдечния риск - д-р Мария  Костуркова


(30’) Frailty като състояние, влиещо на риска и поведение за намаляване на сърдечния риск - доц. Мария Димова


14:15
Обедна почивка


14:45 –15:30
Научен симпозиум


15:30 - 17:30

Научна сесия Клинични състояния, влияещи на риска (част 3)
Модератор: проф. Борислав Георгиев


(30’) Неалкохолната чернодробна стеатозна болест като състояние влиещо на риска и
терапевтично поведение за намаляване на сърдечния риск - доц. Вера Карамфилова


(30’) Вирусни заболявания (ХИВ, грип) като състояния, влиещи на риска и терапевтично
поведение за намаляване на сърдечния риск - доц. Нина Янчева-Петрова


(20’) Мигрената като състояние, влиещо на риска и терапевтично поведение за намаляване на сърдечния риск - доц. Милена Миланова


(30’) Нарушенията на съня като състояния, влиещи на риска - проф. Борислав Георгиев


17:30 - 18:00
Научен мини-симпозиум


18:00 - 18:45
Научен симпозиум


Неделя, 5 февруари 2023 г.


9:00 - 10:00 Научна сесия Клинични състояния, влияещи на риска (част 4)
Модератор: проф. Борислав Георгиев


(30’) Специфични състояния при жените, несвързани с бременността, влиещи на риска и терапевтично поведение за намаляване на сърдечния риск - проф. Мария Орбецова


(30’) Еректилната дисфункция като състояние, влиещо на риска и терапевтично поведение за намаляване на сърдечния риск - проф. Здравко Каменов


10:00 - 11:00 Научна сесия Модификатори на риска ли са?
Модератор: предстои да се уточни


(20’) Интердисциплинарен подход при имедиатно имплантиране и пациенти с придружаващи заболявания на сърдечно-съдовата система - д-р Иван Десимиров


(30’) Как чревния микробиом повлиява на сърдечно-съдовия риск - проф. Людмила Матева 3


11:00 –11:45
Научен симпозиум


12:00 - 13:00 Научна сесия - Дефицитни състояния и сърдечно-съдов риск


(20’) Витамин Д-дефицит и сърдечно-съдов риск - д-р Мария Костуркова


(25’) Желязо-дефицитна анемия и сърдечно-съдов риск - д-р Весела Тодорова


13:00 - 14:00 Научна сесия Хранителни добавки и ОТС и сърдечно-съдов риск
Модератор:проф. Борислав Георгиев и проф. Георги Момеков


(30’) Хранителни добавки с претенции за намаляване на сърдечно-съдовия и метаболитен риск – имаме ли доказателства? - проф. Георги Момеков


(30’) Масово рекламирани ОТС продукти и сърдечно-съдов риск – проф. Георги Момеков


14:00  - Закриване на конференцията

Споделете:

1
Участници
1
Интересуващи се
Започва на: 03.02.2023 15:00
Свършва на: 05.02.2023 14:00

Коментари

1
Участници
1
Интересуващи се
Започва на: 03.02.2023 15:00
Свършва на: 05.02.2023 14:00