За нас

Конкурсът се провежда с подкрепата на Българска Психиатрична Асоциация.

Резюметата и постерите на участниците вижте в прикачените файлове: