Описание

Медицински център "Свети Николай Чудотворец"ЕООД е създаден през 2002 г. Той е собственост на МБАЛ –Бургас. Центърът се помещава на територията на Спешно отделение.

В него работят настоящи и бивши специалисти от МБАЛ Бургас с дългогодишен опит и практика, доказали се в своята област по специалностите:кардиология, ендокринология и болести на обмяната, клинична хематология, нефрология, хирургия, съдова хирургия, неврохирургия, урология, ортопедия и травматология, нервни болести, детски болести, очни болести, УНГ болести, акушерство и гинекология, физикална и рехабилитационна медицина, образна диагностика.

Центърът работи с доброволни здравно-осигурителни фондове.

В Медицинския център се извършват дейности по пакет физикална и рехабилитационна медицина по договор с НЗОК.

Издават се протоколи за помощни материали (инвалидни колички, столове и др).

Ехокардиографии по здравна каса.

Медицинският център разполага с апарат за доплерова сонография, 4D-ехограф за фетална морфологи

Кабинети, специалисти, график

 • ОФТАЛМОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
д-р Марина Хрелева - понеделник, вторник, четвъртък, петък от 08.00-12.00 ч.

сряда от 12.00-16.00 ч.

д-р Славей Славов - вторник, четвъртък от 14.00-16.00 ч.

сряда от 08.00-12.00 ч.

 • КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
д-р Иванка Танева - понеделник до петък: 08:00 - 13:30 ч.

д-р Ваня Орханкелиева - от понеделник до четвъртък: 14:00 - 17:00 ч.

 • ОРТОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ
д-р Димитър Челебиев - понеделник, сряда,четвъртък от 08.00-14.00 ч.

вторник,петък от 08.00-12.00 ч.

д-р Георги Кехайов вторник от 12.00-14.00 ч.

петък от 12.00-16.30 ч.

д-р Лъчезар Томов понеделник, сряда от 14.00-18.00 ч.

д-р Емил Стоянов вторник, четвъртък от 14.00-18.00 ч.

 • НЕФРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
д-р Светла Стамова - понеделник от 08.30-10.30ч. и 14.00-16.30ч.

четвъртък и петък от 14.00-16.00ч.

 • УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
д-р Станка Герганова понеделник-петък от 08.00-12.00 ч.

д-р Стелиян Славов понеделник-петък от 12.00-14.00 ч.

д-р Сребрин Попов понеделник,сряда от 14.00-18.00 ч.

д-р Пламен Миразчийски вторник,четвъртък от 14.00-18.00 ч.

 • ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
д-р Станимира Митева вторник, сряда, четвъртък от 08.00-13.00ч.

д-р Борислав Тръпчев вторник от 14.30-16.30ч.

 • КАБИНЕТ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

д-р Борислав Тръпчев понеделник от 14.00-17.00 ч.

четвъртък от 14.30-17.00ч.

петък от 14.30-16.30 ч.

 • НЕВРОХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ

д-р Любомир Томов понеделник от 14.00-16.00 ч.

д-р Светлозар Георгиев вторник от 14.00-16.00 ч.

д-р Недко Каракашев сряда,петък от 14.00-16.00 ч.

д-р Иван Апостолов четвъртък от 14.00-16.00 ч.

 • УНГ КАБИНЕТ
д-р Диана Радославова понеделник,сряда,четвъртък от 08.00-12.30 ч.

вторник,петък от 13.00-16.30 ч.

д-р Калинка Недева понеделник,четвъртък от 13.00-16.00 ч.

вторник от 08.00-12.00 ч.

 • АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
д-р Татяна Габровска вторник-петък от 08.00-12.30 ч.

д-р Добрин Иванов вторник от 13.00-16.00 ч.

д-р Златко Кироваков понеделник от 08.30-13.30 ч.

сряда-петък от 14.30-17.00 ч.

 • НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д-р Емил Костов - понеделник до петък: 08:00 - 17:00 ч.
 • ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ
д-р Слава Коларова понеделник,сряда,петък от 14.00-16.00 ч.

д-р Вергиния Дерменджиева вторник,четвъртък от 08.00-13.00 ч.

 • ХЕМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
д-р Димо Рибов - понеделник, сряда, петък: 14:00 - 17:00 ч.
 • ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

д-р Женя Караилиева-

Георгиева вторник, четвъртък от 14.00-16.30 ч.

 • КАБИНЕТ ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
д-р Диана Маринова понеделник-петък 14.30-18.00 ч.