Клиника по ортопедия и травматология
Клиника по ортопедия и травматология
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100