Описание

Дентален център І - Плевен, разполага със седем дентални лекари, сред които и детски стоматолог. В центъра са разположени 7 Дентални кабинета.