Последователи
г-н Стоян Тодоров
г-н Стоян Тодоров
Студент по медицина
д-р Елица Михайлова