Клинико-диагностични структури
Клинико-диагностични структури

Описание

  • Клинична лаборатория
  • Отделение по образна диагностика
  • Отделение по клинична патология
  • Отделение по нуклеарна медицина
  • Звено за регистрация и профилактика на онкозаболяванията и информационно осигуряване
, България