Отделение Вътрешни болести
Отделение Вътрешни болести

Описание

Отделението разполага със сектор за провеждане на ендоскопски и ехографски изслевания в областите гастроентерология и ревматология.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Структура

Приемно-консултативен кабинет

Стационар - 20 легла

Приемът на болни е обособен в три сектора на стационара:

  • хематологичен,
  • гастроентерологичен,
  • ревматологичен

Задачи

Основните задачи на отделението са диагностично-лечебни. Отделението разполага със сектор за провеждане на ендоскопски и ехографски изслевания в областите гастроентерология и ревматология.

Началник отделение:

  • Д-р Иван Стайков

Ординатори:

  • д-р Николай Кожухаров
  • д-р Атанас Несторов
  • д-р Димитър Панайотов
  • д-р Емил Милев
  • Ст.мед.сестра: Стоилка Колева

телефон - 044 611 805

, България, ул.Христо Ботев 1
+35944611805