Отделение по гастроентерология 1
Отделение по гастроентерология 1

Описание

Гастроентерологичното отделение е разположено на първия етаж в основния корпус на болницата. Разполага с 22 легла.Приемането на болни се осъществява в Приемно-консултативния кабинет, а ендоскопските изследвания се извършват в модерно обзаведени ендоскопски кабинети.

Структура

Гастроентерологичното отделение е разположено на първия етаж в основния корпус на болницата. Разполага с 22 легла.Приемането на болни се осъществява в Приемно-консултативния кабинет, а ендоскопските изследвания се извършват в модерно обзаведени ендоскопски кабинети.

Материалната база на отделението по отношение на диагностично-лечебна апаратура и обзавеждане включва: видео-гастроскоп, видео-колоноскоп, ректоскоп, сигмоидоскоп, конвенционален ехограф и доплер, инфузионни помпи, кислородна и аспирационна инсталация.

Задачи и дейности:

Професионалната дейност, осъществявана от лекари и други медицински специалисти, е насочена към лежащо болни, спешни и планови пациенти с остри или хронични заболявания на гастроинтестиналния тракт. В отделението се извършва диагностика, лечение, инжекционна ендоскопска хемостаза, екстракция на чужди тела от хранопровода и стомаха.

Отделението работи по клинични пътеки по договор с НЗОК.

В гастроентерологичното отделение работи квалифициран персонал, който осигурява високо качество на здравни грижи. Приемът на болни се осъществява в приемно-консултативния кабинет с работно време от 10,30 до 12,30 ч. Болни по спешност се приемат 24 часа в денонощието.

Персонал:

В отделението работят петима лекари. Началникът на отделението е с две специалности - "вътрешни болести" и "гастроентерология", един от лекарите също е с тези две специалности, друг е с "вътрешни болести", друг е специализант по "гарстроентерология" и един е без специалност. В отделението работят и 10 медицински сестри и 6 души помощен персонал.

Началник отделение - Д-р Росица МАРКОВА
Ординатори:
д-р Илияна МИТЕВА
д-р Петър ПЕТРОВ
д-р Цветан ДАНЧЕВ
д-р Коста КОСТОВ
д-р Димитрина ДЖАГАЛОВА-специализант
Старша медицинска сестра - Живка ДОБРЕВА
Телефон: 044 / 611 787

8800, Сливен, България, ул.Христо Ботев 1
+35944611787