Клиника по нервни болести

Клиника по нервни болести

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2