Клиника по нервни болести
Клиника по нервни болести
6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2