Клиника по съдова хирургия
Клиника по съдова хирургия

Описание

Клиниката по съдова хирургия е една от водещите по специалността в Република България.

Предлага високоспециализирана планова, консултативна и спешна медицинска дейност на територията на цяла България.

В Клиниката работят висококвалифицирани специалисти по Съдова хирургия- републикански консултанти за Югоизточна България.

Има сключен договор с НЗОК за всички клинични пътеки по съдова хирургия.

Предлага медицински дейности на пациенти от цялата страна, облекчена процедура за планов прием, денонощни дежурни екипи и прием по спешност 24 часа в денонощието.Клиниката по съдова хирургия е една от водещите по специалността в Република България.

В Клиниката работят висококвалифицирани специалисти по Съдова хирургия- републикански консултанти за Югоизточна България- хабилитиран доцент, трима лекари- специалисти, двама специализанти.

От 2003 г. Клиниката се оглавява от доц. д-р Таньо Кавръков, д.м., републикански консултант, член на Управителния съвет на Съсловното сдружение на съдовите хирурзи в България, член на Европейското дружество по съдова хирургия /ESVS/, с богат клиничен опит, автор и съавтор на множество научни публикации в страната и чужбина.

Клиниката по съдова хирургия разполага с 20 легла.

Въз основа на сключения с РЗОК НРД 2014, приема пациенти по всички съдови клинични пътеки директно от всички изпълнители на доболнична медицинска помощ в Старозагорска, Сливенска, Ямболска, Бургаска област и от цялата страна.

No 190 Оперативно лечение на абдоминална аорта

No 191 Оперативно лечение на ХАНК

No 192 Оперативно лечение на аортна дъга

No 193 Спешни съдови оперативни интервенции

No 194 Консервативно лечение на съдови заболявания

No 195 Консервативно лечение

No 196 Оперативно лечение на разширени вени

No 197 Съдов достъп за хемодиализа

В клиниката се извършват високоспециализирани диагностични и лечебни процедури и мероприятия, свързани с лечението на:

Артериални заболявания, налагащи спешна хирургична интервенция и медикаментозна терапия:

 • Травматични, истински и руптурирали аневризми на аортата
 • Остра артериална недостатъчност на крайниците
 • Съдови травми
 • Артериална емболия

Системни артериални заболявания:

 • Вродени съдови заболявания
 • Артериосклеротични изменения на артериалната система и последващите усложнения
 • Болест на Бюргер
 • Диабетна ангиопатия на крайниците
 • Артериити, васкулити и съединителнотъканни съдови заболявания
 • Хронична артериална недостатъчност на висцералното кръвоснабдяване
 • Хронична артериална недостатъчност на крайниците ( ХАНК )
 • Каротидна недостатъчност
 • Феномен, болест и синдром на Рейно

Редки съдови синдроми и заболявания:

 • Съдови новообразувания
 • Хроничен травматизъм на малките артерии на ръката
 • Невроваскуларен компресионен синдром на горния крайник

Венозни и лимфни заболявания:

 • Първични варици (разширени вени) на долните крайници
 • Повърхностен тромбофлебит
 • Дълбока венозна тромбоза
 • Хронична венозна недостатъчност на крайниците
 • Посттромбофлебитен синдром
 • Венозни аневризми
 • Лимфедем на крайниците

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
+359426644520426644200882342258