За нас

В Медицински център МЕДИЩИТ работим екип от специалисти с желанието да бъдем максимално полезни за нашите пациенти , да сме техни консултанти за постигане на по-добро здраве и качество на живот .

В Медицински център "Медищит" се предлагат прегледи по следните направления:

 • кардиология
 • ендокринология
 • акушеро-гинекология
 • неврология
 • нефрология

В Медицински център МЕДИЩИТ държим изключително на профилактиката , като най- надеждно оръжие в ръцете на съвременната медицина за подобряване качеството на живота на нашите пациенти.



За всички нас е въпрос на чест, на морал и висок професионализъм да работим с най-съвременните методи и изследвания, с най-нова и модерна медицинска апаратура в съответствие на всички изисквания за добрата медицинска практика. Сърдечно – съдовите, неврологичните заболявания, ендокринологичните заболявания и болестите на обмяната, гинекологичните , онкологичните заболявания, са сред най-разпространените в съвременния свят. Специалистите в медицинския център,от петте клинични специалности позволяват комплексно здравно обслужване на своите пациенти , дават възможност , както за широка и бърза диагностика , така и за своевременно и ефективно лечение.

КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Д-р Янка Гинева - специалист по вътрешни болести
(специалист по кардиология – над 21 г. стаж в областта на кардиологията)

ДЕЙНОСТИ

 • консултативни прегледи- частни и по договор със здравната каса
 • оценка и профилактика на рисковите фактори за ранна атеросклероза
 • ЕКГ – електрокардиография
 • ехокардиография с Доплер
 • ехография на Вътрешни органи
 • широка гама от изследвания
 • ехография на вътрешни органи
  - клинични
  - биохимични
  - микробиологични
  - серологични
  - високоспециализирани и др.
 • всички видове лабораторни изследвания.

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Д-р Даниела Колева - специалист по вътрешни болести и ендокринология
(21 години стаж в областта на ендокринологията и обмяната на веществата, диетология)

ДЕЙНОСТИ

- консултативни прегледи- частни и по договор със здравната каса
- консултации по въпросите на рационалното и диетично хранене
- оценка и профилактика на рисковите фактори за ранна атеросклероза
- оценка и профилактика на рисковите фактори за ранна остеопороза

 • степен на затлъстяване
 • изследване на Боди – Маса - индекс
 • нарушения в мастната, въглехидратната и пуринова обмяна
 • захарен диабет
 • повишен холестерол (дислипидемии)
 • подагра
 • ендокринни нарушения
 • фактори , повишаващи риска от сърдечно- съдови заболявания
 • широка гама от изследвания
  - клинични
  - биохимични
  - микробиологични
  - серологични
  - високоспециализирани и др
 • всички видове лабораторни изследвания

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГ

Д-р Татяна Гидикова - специалист по Акушеро-гиникологични болести

ДЕЙНОСТИ

 • гинекологични прегледи
 • проследяване на бременността
 • цитонамазка
 • колпоскопско изследване
 • биопсично изследване
 • всички лабораторни и микробиологични изследвания

НЕВРОЛОГИЯ
Д-р Евгени Гинев - специалист по неврология

ДЕЙНОСТИ

 • консултативни прегледи- частни и по договор със здравната каса
 • доплер сонография на мозъчни съдове
 • оценка и лечение ,профилактика на рисковите фактори за ранна атеросклероза
 • оценка и лечение ,профилактика на рисковите фактори М.Паркинсон
 • оценка и лечение ,профилактика на рисковите фактори за Епилепсия
 • оценка и лечение ,профилактика на заболявания на опорно-двигателния апарат.
 • оценка и лечение ,профилактика на рисковите фактори за мозъчно - съдова болест.
 • оценка и профилактика на рисковите фактори за ранна остеопороза.
 • Широка гама от изследвания
  - клинични
  - биохимични
  - микробиологични
  - серологични
  - високоспециализирани и др.
 • всички видове лабораторни изследвания

Управител на МЦ Медищит е д-р Янка Гинева.

Центърът има сключени договори с РЗОК и доброволни фондове.