Отделение по хемодиализа към МБАЛ Хасково
Отделение по хемодиализа към МБАЛ Хасково

Описание

Отделението обслужва общините Хасково, Димитровград, Симеоновград, Миненални бани, Стамболово, както и временно пребиваващи граждани с двойно гражданство от Република Турция, също и пациенти на перитонеална диализа.

Отделението по хемодиализа е създадено през 1983 година и се помещава в сграда на 2 етажа. На първия етаж с обща площ 200 кв.м. е разположена  зала за ХБН с 11 диализни поста, два от които са напълно индивидуализирани за пациенти положителни на HbSAg и HCV според изискванията на стандарта. В отделна зала са разположени два диализни поста за пациенти с ОБН. За пациентите има съблекалня, чакалня и санитарен възел. На вторият етаж са лекарски кабинет, сестринска стая и кабинет на завеждащия и стая на технолозите.

Апаратите са 8 бр. Диалог +  и  5 бр. Фрезениус,  като всички са с обемен контрол на ултрафилтрация, което позволява корекция на телесното тегло на пациента. Пречистването на водата се осъществява с апаратура за обратна осмоза с капацитет 600 литра на час. Работи се с бикарбонатен разтвор. Консумативите и материалите се използват еднократно. Всеки диализен пост е оборудван с автоматизирано легло, а в три от ъглите на залата са разположени цветни телевизори с кабелна телевизия.

Отделението обслужва общините Хасково, Димитровград, Симеоновград, Миненални бани, Стамболово, както и временно пребиваващи граждани с двойно гражданство от Република Турция, също и пациенти на перитонеална диализа.

За пациентите полагат грижи квалифицирани лекари, мед.сестри и технолози, които работят на 3-сменен режим на работа и оказват спешна и планова висококвалифицирана помощ.

Тел.: 038/ 606 865 - началник отделение, 606 709 - зала.


6300, Хасково, България, бул.Съединение 49