Carvetrend (Карветренд)
Carvetrend (Карветренд)

Описание

Показания: Хронична сърдечна недостатъчност Есенциална хипертония Хронична стабилна ангина пекторис Хронична сърдечна недостатъчност

Показания

Хронична сърдечна недостатъчност

Карведилолът се препоръчва като допълнително средство към основното лечение на хроничната сърдечна недостатъчност (New York Heart Association (NYHA) Classes II и III) с лекарствени продукти като диуретици, дигиталисови продукти или АСЕ-инхибитори. При тези пациенти употребата на карведилол води до забавяне развитието на болестта.

Пациентите с (NYHA) Class II хронична сърдечна недостатъчност се характеризират с леко ограничаване на физическата активност. Те се чувстват комфортно при почивка, но при нормални физически натоварвания чувстват умора, сърцебиене или задух.

Пациентите с (NYHA) Class III хронична сърдечна недостатъчност се характеризира с умора при физически усилия по-леки от обичайните. Те се чувстват комфортно при почивка, но дори при ежедневни физически активности чувстват умора, сърцебиене или задух.

Поради липса на достатъчно клиничен опит, карведилол не трябва да се прилага при пациенти с тежка сърдечна недостатъчност (NYHA Class IV) (виж Противопоказания).

Есенциална хипертония

Карведилолът е показан при лечение на есенциална хипертония.

Хронична стабилна ангина пекторис

Карведилолът е показан при профилактично лечение на стабилна ангина пекторис.

Карведилолът трябва да е приема с течности, а при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност трябва да е приема с храната.

Хронична сърдечна недостатъчност

Лечението с карведилол трябва да се извършва само под лекарско наблюдение, като се отчита състоянието на пациента.

Преди всяка промяна в дозировката, пациентите трябва да бъдат прегледани в деня на промяна на дозировката от опитен в областта специалист за да се увери, че клиничният им статус е стабилен.

Дозировката на карведилола не трябва да бъде увеличавана при пациенти с влошаваща се сърдечна недостатъчност след последния контролен преглед или с признаци на декомпенсирана или нестабилна хронична сърдечна недостатъчност.

Схемата на дозиране е строго индивидуална.

При пациенти, приемащи диуретици и/или дигоксин и/или АСЕ-инхибитори, приемането на карведилол може да започне едва след като дозите на съответните продукти бъдат балансирани.

Възрастни:

Препоръчителната дозировка за инициална терапия е 3.125 mg, два пъти дневно, за две седмици. При добра поносимост на тази доза, то тя постепенно може да се увеличава, на интервали не по-малки от две седмици, до 6.25 mg, два пъти дневно, след това на 12,5 mg, два пъти дневно и накрая 25 mg, два пъти дневно. Пациентът трябва да приема най-високите дози, които може да понесе добре.

Препоръчителната максимална дневна доза е 25 mg, два пъти дневно, при пациенти тежащи под 85kg (187 lbs) и 50 mg, два пъти дневно, при пациенти, тежащи над 85kg.

При промяна на дозата на пациенти със систолично кръвно налягане < 100 mm Hg, могат да се наблюдават влошаване на бъбречните и/или на сърдечните функции, следователно преди всяко увеличаване на дозировката, при тези пациенти трябва да се извършат изследвания на бъбречните функции и за симптоми на влошаваща се сърдечна недостатъчност или вазодилатация. Преходните влошавания на симптомите на сърдечната недостатъчност или задържането на течности могат да се коригират с промяна в дозировката на диуретика или ACE-инхибитора или с промяна или временно намаляване в дозировката на приемания карведилол. При тези състояния дозировката на карведилола не трябва да бъде увеличавана, докато симптомите на влошаваща се сърдечна недостатъчност или вазодилатация не се нормализират. При спиране приема на карведилол за повече от две седмици, препоръчително е терапията да бъде възобновена с дизировка 3.125 mg, два пъти дневно, след което да бъде увеличавана линейно до препоръчаната дозировка.

При пациенти в напреднала възраст:

Като при възрастни.

Есенциална хипертония

Препоръчително е дневната доза да се приема на един прием.

Възрастни:

Препоръчителната начална доза е 12.5mg, един път дневно през първите два дни. След което препоръчителната дневна доза е 25 mg един път дневно. Въпреки че тази дозировка е подходяща за повечето пациенти, ако е необходимо то тя може да се промени до препоръчителната максимална дневна доза от 50mg, приемана един път на ден или разделена на два приема.

Промяната на дозировката трябва да става на интервали от най-малко две седмици.

При пациенти в напреднала възраст:

Препоръчителната начална доза е 12.5mg дневно, при което се постига задоволителен контрол при някои случаи. При незадоволителен отговор на лечението дозировката може да се промени до максималната препоръчителна дневна доза от 50mg, приемани веднъж дневно или разделени на два приема.

Деца:

Безопасността и ефективността при деца под 18 години не е установена.

Хронична стабилна ангина пекторис

Възрастни:

Препоръчителната начална доза е 12.5 mg веднъж дневно, за първите два дни, след което препоръчителната доза е 25mg веднъж дневно.

При пациенти в напреднала възраст:

Препоръчителната максимална дневна доза е 50mg, разделена на два приема

Пациенти със съпътстващи бъбречни заболявания

При продължително систолично кръвно налягане със стойности над 100 mm Hg не се предвижда нагласяване на дозировката.