Описание

"Медицински център за специализирана помощ - Д-р Иванови - Младост"ООД се помещава на територията на "Специализирана очна болница за активно лечение - Бургас"ООД. Медицинският център разполага със специализирани очни кабинети, кардиологичен кабинет, кабинет УНГ, клинична лаборатория и оптика.На територията на Медицински център „Младост” са разположени 4 специализирани офталмологични кабинета, оборудвани с най-модерната апаратура за диагностика и лечение на очни заболявания.

В медицинският център може да Ви бъдат направени високоспециализирани изследвания с:

  • Дигитална камера за изследване на очните дъна - служи за направата на флуоресцеинова ангиография или т.нар цветна снимка на очните дъна.
    Благодарение на нея, ретината се оглежда в дълбочина, а не само "на повърхността";
  • Компютърен периметър - чрез него се изследва периферното зрение. Определя се в проценти каква част от зрителното поле функционира;
  • А- и В- ехограф - чрез който се определя диоптърът на окото, както и този на вътреочната леща;
  • Компютърен тонометър - най-новият модел на японската фирма CANON - за компютърно измерване на очното налягане с максимална прецизност;
  • Пахиметър - измерва дебелината на роговицата;
  • Други.