Главна страница

За нас

Рентгенографията се използва за изследване на всички анатомични области. Дигиталната (цифрова) рентгенова апаратура позволява прецизна диагностика и изображение при много по-малка доза на облъчване за пациента.

Рентгенографията се използва за изследване на всички анатомични области. Дигиталната (цифрова) рентгенова апаратура позволява прецизна диагностика и изображение при много по-малка доза на облъчване за пациента.