Описание

Медицински център "Ню Лайф" в Пловдив е специализиран в лечението на пациенти с репродуктивни проблеми.

Ние сме първият ин-витро център в България, който пренася ноу-хау от Израел в областта на асистираните репродуктивни технологии на българския пазар.

Всички клинични практики в медицински център New Life следват модела, установен от нашите консултанти– проф. Нери Лауфер,един от първите лекари в света правили човешко ин-витро,медицински управител на ин витро центрове в Съединените Щати и Израел, и д-р Анат Сафран, световно признат ембриолог с над 30 години опит в сферата на асистираната репродукция.Те участват при определяне на диагнозата и метода на лечение за всеки пациент.

Медицинският управител на New Life д-р Добринка Петрова и главният ембриолог на клиниката доц. д-р Румен Димитров са опитни и високо квалифицирани специалисти, преминали специализации и обучения в чужбина. Целият медицински екип на клиниката е завършил успешно престижно обучение в известните еврейски болници Адаса в Йерусалим и Асута Ришон близо до Тел-Авив.

Центърът разполага с модерна апаратура, включително най-новата микроманипулационна система на Eppendorf за ICSI оплождане – TransferMan 4r и бенчтоп инкубатор (benchtop incubator) с 10 отделения. Този вид инкубатор поддържа много по-постояннистойности на температура, pH ивъглероден диоксид при отваряне от стандартните инкубатори. Това е важно условие за една успешна ин-витро процедура.

Нашият екип гледа на трудните случаи като на предизвикателство, с което може да се справи. Много от нашите пациенти са имали неуспешни процедури, преди да дойдат при нас и да реализират своята мечта да станат родители. Някои от членовете на нашия екип активно се занимават с изследователска и научна дейност и имат немалък брой публикации зад гърба си. Това им позволява да са винаги в крак с новостите в репродуктивната медицина и да ги прилагат в клиничната си практика за благото на нашите пациенти.