За нас

Хирургичната система Да Винчи е създадена, за да увеличи оперативните възможности чрез 3D-визуализация, перфектен образ и инструменти с пълна свобода на движение.

При този метод на безкръвно лечение се използва апаратура, с която в тялото на болния се навлиза с камера, позволяваща до 15-кратно увеличение на тъканите върху които се работи. По този начин се намалява значително риска от травма на околните структури и последвали усложнения от хирургичното лечение. Роботизираната хирургия дава възможност за контрол на заболяването, като същевременно запазва качеството на живот на пациента. Проучваниятасочат, че категоричните предимства на роботизираната хирургия в сравнение с отворените операции включват по-малка кръвозагуба, по-ниско ниво на следоперативната болка, по-къс болничен престой, по-ниско ниво на усложнения и по-бързо възстановяване и връщане към нормален ритъм на живот.

http://www.davincisurgery.com/da-vinci-surgery/da-vinci-surgical-system/