За нас

Диагностика и лечение на всички кожни и венерически заболявания

В кабинета се извършват:

  • криотерапия 
  • микробиологични изследвания
  • терапия