Описание

В медико-дентален център”АРТЕС” работи екип от дентални специалисти с дългогодишен опит.

Денталните кабинети, създадени от д-р Семковска през1990 г. бяха основата за създаването на дентален център “АРТЕС” през 2000г., който през 2007г. прерастна в медико-дентален център”АРТЕС”. Медико-дентален център”АРТЕС” разполага с два дентални кабинета, оборудвани с дентална техника и лазери осигуряващи лечение с най-новите технологии в тази област, кабинет за образна дентална диагностика. В медико-дентален център”АРТЕС” работи екип от дентални специалисти с дългогодишен опит.