Описание

Всички видове дентални графии.

Предлагаме всички видове дентални графии, направени с рентгенова апаратура CODAK-сегментни, панорамни, телерентгенографии и др.

Дентални рентгенографии. Всички дентални рентгенографии в кабинета се правят с апаратура KODAK, която в класа си е с най-минимално лъчево натоварване за пациента!!!. сегментна графия
Телерентгенография
Панорамна графия