Последователи
д-р Петър Йорданов Георгиев
д-р Петър Йорданов Георгиев
Пневмология и фтизиатрия