Ceiba Плевен
Ceiba Плевен

Описание*

НЗОК, протоколи 1А, 1В, 1С - инсулини


Продуктови групи, предлагани от аптекатa:

Лекарствени средства;

санитарно-хигиенни материали;

медицински консумативи;

хранителни добавки и протеини;

билки;

препарати на билкова основа;

хомеопатични препарати;

медицинска козметика;

селективна парфюмерия и козметика;

5800, Плевен, България, бул.Васил Левски 108