Ceiba Свищов
Ceiba Свищов

Описание*

НЗОК, протокол 1А, 1В, 1С - ИНСУЛИНИ

Продуктови групи, предлагани от аптекатa:

Лекарствени средства;

санитарно-хигиенни материали;

медицински консумативи;

продукти за диабетно болни:

хранителни добавки и протеини;

детски храни и млека;

билки;

препарати на билкова основа;

хомеопатични препарати;

селективна парфюмерия и козметика;

5250, Свищов, България, ул.Петър Ангелов 1, а-ка 2 Болница