Ceiba София - Триадица
Ceiba София - Триадица

Описание

НЗОК, протоколи 1А, 1В, 1С - ИНСУЛИНИ, жълти и зелени рецепти

Продуктови групи, предлагани от аптекатa:

Лекарствени средства;

санитарно-хигиенни материали;

медицински консумативи;

хранителни добавки и протеини;

продукти за диабетно болни;

детски храни и млека;

билки;

препарати на билкова основа;

хомеопатични препарати;

1000, София, България, Район Триадица, ул. “Д-р Сарафов” № 7,14 ДКЦ