Ceiba София - ДКЦ 19
Ceiba София - ДКЦ 19

Описание

НЗОК, протоколи 1С-инсулини, жълти и зелени рецепти


Продуктови групи, предлагани от аптекатa:

Лекарствени средства;

санитарно-хигиенни материали;

медицински консумативи;

продукти за диабетно болни;

хранителни добавки и протеини;

билки;

препарати на билкова основа;

хомеопатични препарати;

1000, София, България, ул. Мизия 16, ДКЦ 19