Описание

Тази страница има за цел да покаже в една по-забавна, вероятно не толкова известна и донякъде "жълта" светлина великите невролози, психиатри и психолози от миналото. Целта е чрез забавните или тъжните факти от техния живота да отдадем почит на делата им, за да са невронауките това което са днес.