За нас

Професионалната насоченост на нашия център е възстановяване след настъпили проблеми в областта на ортопедията, травматологията, неврологията, гръбначни изкривявания и при всички дегенеративни изменения вследствие на претърпяна злополука или възрастови промени, както и профилактика на здравето.