Главна страница

За нас

Кабинет 201 Телефон за контакти:02/ 987 84 22,23 вътр. 240

Диференциална диагноза и лечение на заболяванията на парадонта и устната лигавица: 

- лечение на всички форми на парадонтоза 
- диагностика на фокални огнища 
- изследване на корозионен потенциал 
- алергологични тестове за медикаменти и материал