Главна страница

За нас

Кабинет 201 Телефон за контакти:02/ 987 84 22,23 вътр. 240 Работа по договор с НЗОК по хирургична дентална медицина.

Всички видове амбулаторни хирургични интервенции: 
- френулотомии 
- апикални остеотомии 
- кистектомии 
- биопсии 
- предпротетична и пародонтална хирургия 
- геремектомия 
- екстракция на ретинирани, полуретинирани зъби и дълбокофрактурирани корени