За нас

През 2002 г. е основана Академия по Бойни Изкуства Плевен България с цел:

Изучаване, обучение, пропагандиране и разпространение на източните бойни изкуства в гр. Плевен и България;


– Хармонично и духовно развитие на личността;

– Обучение и подобряване физическото и психическото развитие на деца и подрастващи;

– Утвърждаване на приетите морални и нравствени ценности – уважение на личността, самодисциплина и организация;

– Методическа помощ при селекциониране и подготовка на национални клубове и състезатели за участие в световни, европейски и други първенства в сферата на източните бойни изкуства;

– Разработване на методически указания за повишаване на подготовката и квалификацията на спортните и инструкторските кадри в учебно-тренировъчния и възпитателен процес;

– Организиране и участие в демонстрации и семинари по източни бойни изкуства с цел популяризирането им сред обществото;

– Разработване на програми и концепции с цел развитието на бойните изкуства;

– Световен обмен на идеи и опит с международни гранд-майстори , споделящи еднакви виждания и разбирания в областта на бойните изкуства;

– Организиране създаването на собствена материална база на клубни и други подобни помещения;

– Организиране и провеждане на инструкторски и съдийски курсове и семинари;

– Стремеж към намаляване на нарастващата тенденция за тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и наркотични средства сред младите хора;

– Внедряване, разработване и развиване на международни проекти и концепции;

– Академия по бойни изкуства за първи път в град Плевен въвежда световната система за хармонично тяло и здраве – TAE BO, радваща се на голям интерес и популярност в USA и цяла Европа. TAE BO системата приобщава все повече привърженици, т. к. съчетава специфична по интензивност тренировка, технически елементи, създава тонус и добро самочувствие.