За нас

Ние сме:

 

Сдружението  „ОБРАЗОВАТЕЛНА АКАДЕМИЯ ПО ОНКОЛОГИЯ” е юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност със седалище в гр.София 1797, район Студентски, ул.”Пловдивско поле” №6.
 

Сдружението обединява лица, които имат за цел повишаване на качеството на онкологичното обслужване, подобряване на общественото здраве чрез научното и професионално развитие на специалистите онколози, развитие и утвърждаване на здравеопазването с организирането и участието в научни сесии, образователни и научни програми, научни разработки.

Сдружението е доброволна, независима обществена организация с нестопанска цел, учредена в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел организации като юридическо лице за осъществяване на дейност в обществена полза.

 

Мисия:
 

Ние от сдружение  „ОБРАЗОВАТЕЛНА АКАДЕМИЯ ПО ОНКОЛОГИЯ ще:

 

  • Съдействаме за създаването на подходящи условия за реализация на правото на всички граждани на качествено онкологично лечение и профилактика;
  • Стимулираме научното израстване и популяризиране на онкологичните знания и кадри;
  • Се стремим да попълним празнотите в обучението и практиката на лекарите онколози;
  • Ще работим за подобряване на общественото здраве, чрез повишаване качеството на здравеопазването и развитието на нови профилактични практики.