Опит

медицинска сестра
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 3