За мен

Завършила е медицина в МУ-Пловдив през 2019г.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Иван Вазов 59