Svetoslav dimitrov Krymov създаде статус
3 апр
ddddff