За мен

Завършила съм медицина като първенец на своя випуск.След това постъпих на работа в кардиологично отделение на МБАЛ-МК "Свети Иван Рилски" клон Стара Загора, където под ръководството на д-р Илиев и д-р Желев шест месеца по-късно започнах да специализирам кардиология.

 

По време на специализацията си имах възможност да посетя и да почерпя от опита на водещи експерти в Университетска болница "Свети Георги" град Пловдив, "Аджабадем Сити Клиник" град София, Университетска болница "Александровска" град София и други. Така се запознах с възможностите, ползите и рисковете от прилагането на различни съвременни методи за диагностика и лечение на сърдечните заболявания. В края на 2020 успешно положих държавния изпит и придобих специалност по кардиология.

 

Паралелно със специализацията ми по кардиология започна да се заражда и интересът ми към съвременни методи за неинвазивна оценка на сърдечно-съдовия риск. Голям шанс в тази посока беше възможността от 2018 година, все още специализант по кардиология, да започна да работя с иновативния апарат Spygmo Cor в катедра "Физиология, Патофизиология и Фармакология" Медицински факултет на Тракийски университет Стара Загора. Към момента съм направила артериална апланационна тонометрия на над 150 пациенти със сърдечо-съдови заболявания. Това е съвременна, неинвазивна, безболезнена и безвредна методика за оценка на съдовата еластичност. Голямото предимство на този метод е, че открива промени в артериалната стена, които предхождат развитието на атеросклеротичния процес.

Опит

Лекар, специалист по Кардиология
6000, Стара Загора, България, ул. "Д-р Тодор Стоянович" 15

В МЦ "Проф д-р Стоян Киркович" работя заедно с екип от други специалисти - пулмолози, ендокринолог, нефролог, офталмолог, хирурзи, инфекционисти, ортопед и общопрактикуващи лекари. Медицинският център разполага с рентген, клинична лаборатория и манипулационна.

Кардиологичният кабинет е оборудван с ЕКГ- апарат и ехограф.

Особено много ми допада, че кабинетите са просторни и светли, с високи тавани и достатъчно въздух.

Дни за консултация

Вторник

14:00 - 18:00

Петък

14:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)