За мен

Завършил е Медицински университет - София, Медицински факултет - 1999 г.

Придобита специалност психиатрия през 2013 г. , след обучение в Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум", акредитирана университетска болница (София), Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска", Клиника по психиатрия (София).

 

Следдипломни специализации: TMS и други невромодулационни методи. Невроизобразяване в психиатрията. Здравен мениджмънт. В процес на обучение по КПТ.

Професионална квалификация: психиатър.

 

Професионална опит: лицензиран психиатър, с клиничен опит областта на обща психиатрия на зрялата възраст, психотични разстройства, зависимости, разстройства на настроението и тревожни разстройства, психиатрия на старческата възраст, деменция и
други органични и симптоматични психични разстройства, психофармакология, биологическа психиатрия, клинична психология, обща медицина (работил като ОПЛ), опит в отделение по нефрология и хемодиализа.

Заемана длъжност: Началник на I-во отделение (Отделение за детоксификация) в ДПБЛНА – Суходол, София.

Предходна: лекар, асистент в МБАЛНП "Св. Наум", Катедра по психиатрия при МУ - София

Членство в професионални организации: Член на Българския лекарски съюз, Софийското психиатрично общество, Българската психиатрична асоциация.

 

Научни интереси: психотични разстройства, зависимости, разстройства на настроението и тревожни разстройства, деменция и други органични и симптоматични психични разстройства, невропсихиатрия, психофармакология, биологическа психиатрия, връзка между философия, психология и психиатрия.

 

Опит

Началник на Първо отделение (Отделение за детоксификация)
1362, София, България, кв.Суходол