Опит

8800, Сливен, България, бул. Христо Ботев 1
359888443463
Платен прием
Работи с осигурител
8800, Сливен, България, бул. Христо Ботев 2
359888443463
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина
Обща медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb