За мен

2016 г. – Придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по Молекулярна биология, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

 

2017 г. – Придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по Репродуктивна биология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, професионална квалификация биолог – ембриолог

 

2017 г. – Преминат курс по практическо обучение в ембриологична, семинологична, имунологична и генетична лаборатории на СБАЛГАР „д-р Малинов“, гр. София

 

2017 г. – 2018 г. –  Биолог в Лаборатория по микробиология и вирусология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Плевен

 

от 2017 г. - Биолог в МЦ КИРМ "Света Елисавета", гр. Плевен

 

Опит

биолог
5800, Плевен, България, ул. "Ген. Скобелев" 20