Опит

Медицински представител - Кардиология
1784, София, България, бул. Цариградско шосе 90