Опит

Медицински представител - Кардиология
1784, , България, бул. Цариградско шосе 90