За мен

Д-р Деница Узунова е ревматолог, практикуващ в град Пловдив. Работи със Здравната каса в "ДКЦ V – Пловдив" ЕООД ,гр. Пловдив,жк ТРАКИЯ, ул. "Съединение" №42, ет 2, кабинет 17 (работно време - понеделник - четвъртък от 08:00-15:00, петък от 08:00ч до 14:00ч.). Телефон : 0887 717 666 ,регистратура -032/ 26 11 10 , 032/26 11 00, 0885 188 700 (регистратура )
Асистент по Пропедевтика на вътрешни болести в катедра Пропедевтика на Вътрешни болести на МУ-Пловдив), град Пловдив.

Опит

РЕВМАТОЛОГ
4000, Пловдив, България, ул. Съединение 42

От м. декември 2011г. до 31.05.2013г. – лекар-ординатор в отделение по гастроентерология на МБАЛ „Каспела” ЕООД;

▪ От 01.06.2013 до 12.2018 – специализант в Клиника по Ревматология на УМБАЛ „Каспела” ЕООД

▪ От 01.09.2015 до момента-асистент към Катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив

▪ от декември 2019 до юни 2020–лекар-ревматолог в отделение по Ревматология на УМБАЛ’’Пълмед’’