Образование

2016 -
Студент по медицина
Медицински университет Варна д-р Параскев Стоянов

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb