За мен

Професор Огнян Борисов Георгиев е ръководител на КПВБ от 2012г.
Той продължава дългогодишните традиции на своите предшественици в
учебната и лечебната работа.

 

Образование
Професор Георгиев завършва висшето си образование в Медицински
Университет – София. През 1985 г. придобива специалност по вътрешни
болести, а през 1988 г. - по пулмология. От 1995 г. е с научна степен
”Доктор” по медицина.

 

Опит
През 1979 г. проф. Георгиев започва своя професинален опит като
общопрактикуващ лекар. От 1980 г. е последователно асистент, старши
асистент и главен асистент в отделение по пулмология към Клиниката по
пропедевтика на вътрешните болести в Медицински Университет - София. От
2002 г. заема поста началник на отделение по пулмология, а от 2012 г. и към
днешна дата е Началник на Клиника по пропедевтика на вътрешни болести и
Ръководител Катедра по пропедевтика на вътрешни болести.
Проф. О. Георгиев е член на Българското дружество по белодробни
болести и Европейското респираторно общество (ERS), член на
Факултетния и Академичен съвет на МУ – София, член на Комисията за
лекарствени средства на Изпълнителната агенция по лекарствата, член на
редколегията на списание „Наука пулмология”. Притежава сертификат за
провеждане и анализ на полисомнографии, бронхоскопии, функционално
изследване на дишането. Завършил е курс по здравен мениджмънт.
От 2002г. проф. Георгиев чете лекции по пропедевтика на
вътрешните болести на студенти- медици ІІІ курс, лекции по Белодробни
болести на лекари- специализанти по Вътрешни болести и по Пневмология
и фтизиатрия. Той е редовен лектор към Българското дружество по
белодробни болести.

 

Научните интереси на проф. Георгиев са в сферата на сънната апнея,
възпалителни нарушения при ХОББ, инсулинова резистентност,
белодробно ангажиране при системни съединително-тъканни заболявания,
белодробен рак и др. До момента проф. Георгиев има над 190 научни
публикации, участия в голям брой конгреси в страната и чужбина.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
2021
На 5 март бе закрито рамото,изследващо колхицин при хоспитализирани 2178пациента,с/у стандартно лечение,в проучването Recovery,поради липса на ефект.Продължават рамената със барицитиниб,Regeneron коктейла антитела,диметил фумарат и др.В съобщението от Оксфорд се казва,че до този ...
Вижте още
2021
Опазил ме бог,д-р Сардовски!
Практиката говори друго...
Дори хора от моята клиника изпадат в тежко объркване,назначават антибиотици безсмислено,по два глюкокортикоида едновременно във високи дози,хепарин по 20 дни,болните кървят от всякъде,щях да пропусна колхицин п...
Вижте още
2021
искам да попитам проф.Момеков за мнението му по отношение използването на ,
колхицин при ковид болни...
преди 10 дни от една болница бе съобщено за уникални данни при използването на колхицин като антифиброзно лекарство,като се очаквали публикации в международния пе...
Вижте още
2021
искам да попитам проф.Момеков за мнението му по отношение използването на ,
колхицин при ковид болни...
преди 10 дни от една болница бе съобщено за уникални данни при използването на колхицин като антифиброзно лекарство,като се очаквали публикации в международния пе...
Вижте още