Опит

Ординатор от 1978г.- 1981г.
7000, Русе, България,