Опит

медицински представител
1421, София, България, ул. Атанас Дуков 29

Образование

2006 - 2012
Фармация
Медицински университет - София
София , България

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb