За мен

Опит като клиничен психолог към New Medical, с дейности по подпомагане на екипа на невролозите, терапия, консултация, както и дейности по подпомагане на екипа на човешки ресурси. Упражнявал дейност по професионален подбор на служители на МВР и полиграфични изследвания към Институт по психология към МВР. Работа с Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Магистър, специалност „Психологическо подпомагане при оперативно издирвателни действия“ към Академия на МВР и бакалавър – психолог, специалност „Клинична психология“ в Нов български университет.

 

Опит

клиничен психолог
1137, София, България, Риляник 49