Опит

Специалист по човешки ресурси
10017, Ню Йорк , Съединени американски щати, Ню Йорк